Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 29 2017

palenieszkodzizdrowiu
12:18
manticoreimaginary

New Zealand’s new water safety mascot is amazing and his instagram is a gift

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaikari ikari

November 10 2017

palenieszkodzizdrowiu
08:20
9629 835a
Reposted fromxalchemic xalchemic viaikari ikari
palenieszkodzizdrowiu
08:19
7641 d6c9 500
Reposted fromtfu tfu viakrainakredek krainakredek
palenieszkodzizdrowiu
08:18
8841 2961 500
Reposted fromoll oll viajessamine jessamine

November 02 2017

palenieszkodzizdrowiu
22:19
8465 dd36
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
22:16
Lubię, jak na mnie patrzysz i mruczysz
Jak za mną widzisz tylko biały sufit
Lubię brać Twoją twarz w swoje dłonie
I całować Cię przez włosy z natury szatynowe.
— Planet ANM / EljotSounds - Esperanto
Reposted frommystolensoul mystolensoul viajessamine jessamine
palenieszkodzizdrowiu
21:17
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.
palenieszkodzizdrowiu
21:15
0180 407f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaskinnylove skinnylove
palenieszkodzizdrowiu
21:15
5447 9f3c
Reposted fromscorpix scorpix viaskinnylove skinnylove
palenieszkodzizdrowiu
21:14

nikt nie może Cię uratować, tylko

Ty sam

a wart jesteś uratowania.

niełatwo będzie zwyciężyć w Twojej wojnie

ale jeśli w ogóle coś warto wygrać

to właśnie ją.

— Bukowski.
Reposted fromataliaboo ataliaboo vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
21:14
3115 da4a
Reposted fromsohryu sohryu viaikari ikari

October 14 2017

palenieszkodzizdrowiu
17:25

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

Reposted fromdobby dobby viajessamine jessamine

July 14 2017

palenieszkodzizdrowiu
10:20
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek
palenieszkodzizdrowiu
05:41
Cóż, nie byłem kimś takim, kto wart byłby pamiętania.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
05:41
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
palenieszkodzizdrowiu
05:41
1519 c154 500
palenieszkodzizdrowiu
05:40
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacryingangel cryingangel
palenieszkodzizdrowiu
05:40
Ładna kobieta rozmawia głośno i nerwowo w metrze, nagle przerywa i głośno pyta pasażerów:
- Kto z was by mnie zabrał do kina?
Z uśmiechami podnosi się śmiało kilka rąk, niektórzy pytają o której...
Kobieta wraca do rozmowy telefonicznej:
- Słyszysz, palancie? A ty mi obiecujesz 3 dni.
W wagonie oklaski, kobieta chowa twarz w dłoniach, wychodzi na najbliższym przystanku.
— Przed chwilą, Londyn, piccadilly line.
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viacryingangel cryingangel
palenieszkodzizdrowiu
05:40

July 13 2017

palenieszkodzizdrowiu
20:12
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu. Rozumiesz?
Reposted fromxalchemic xalchemic vialittle-things little-things
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl