Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

palenieszkodzizdrowiu
19:42
0635 bc03 500
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viajustjustjust justjustjust
palenieszkodzizdrowiu
19:37
0167 b0f8 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viasebner sebner
palenieszkodzizdrowiu
19:36
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viadepresja depresja
palenieszkodzizdrowiu
19:11
Temu kto Cię nie szuka, nie zależy na Tobie. Ten kto za Tobą nie tęskni, nie kocha Cię. Przeznaczenie decyduje o tym kto pojawia się w twoim życiu, ale Ty decydujesz kto w nim zostaje. Prawda boli tylko raz. Kłamstwo za każdym razem kiedy je wspominamy. Są trzy rzeczy, które przemijają i nie wracają: słowa, czas i szanse. Dlatego też ceń tego kto cię ceni i nie przywiązuj dużej wagi do tych, którzy traktują cię tylko jako jedną z opcji.
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viadepresja depresja
palenieszkodzizdrowiu
19:06
Mówimy "chyba chcę, lecz wybacz, wiesz, trochę się boję" i 
Chyba śnię gdy zanim wyjdziesz, rzucasz mi "dobranoc" i 
Widzę w Twojej twarzy, ktoś Cię wcześniej mocno zranił i
Tak zanim się poznamy domyślamy się, co 
To drugie ma na myśli przez ten pierwszy miesiąc i
Z tych niedopowiedzianych spojrzeń, gestów i słów
Rodzi się zainteresowanie, by czas zepsuć to mógł
— Pezet
Reposted fromJulaHeart JulaHeart viatojabu tojabu
palenieszkodzizdrowiu
18:45
9865 c0a1
Reposted fromoll oll viaikari ikari
palenieszkodzizdrowiu
18:45
2402 0c20
Reposted fromtichga tichga viawonko wonko
palenieszkodzizdrowiu
18:44
7322 3442
Reposted fromscorpix scorpix viastonerr stonerr
palenieszkodzizdrowiu
18:43
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm
— J. Żulczyk

April 03 2017

palenieszkodzizdrowiu
21:03
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. 
I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa.
Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy
nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
palenieszkodzizdrowiu
21:02
3791 b3b0
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
21:01
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
21:00
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
Reposted fromladygrey ladygrey viaMissMurder MissMurder
palenieszkodzizdrowiu
21:00
3852 1e27
Reposted frompastelina pastelina viaMissMurder MissMurder

March 30 2017

18:03
2163 8df2
Reposted fromlordminx lordminx viaikari ikari

March 25 2017

17:41
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viafreakish freakish
palenieszkodzizdrowiu
17:41
palenieszkodzizdrowiu
17:34
Pamiętam, co czułam, kiedy jeszcze jako mała dziewczynka dowiedziałam się, że człowiek ma tylko jedne życie. Bardzo mnie to wówczas zmartwiło. Sądzę, że później dla zrekompensowania tego stanu rzeczy starałam się przeżywać wszystko możliwie jak najintensywniej. 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaJulaHeart JulaHeart
palenieszkodzizdrowiu
17:33
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
palenieszkodzizdrowiu
17:31
1947 7cfd 500
Reposted fromsinned sinned viafreakish freakish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl