Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2017

18:03
2163 8df2
Reposted fromlordminx lordminx viaikari ikari

March 25 2017

17:41
9572 fe98 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viafreakish freakish
palenieszkodzizdrowiu
17:41
palenieszkodzizdrowiu
17:34
Pamiętam, co czułam, kiedy jeszcze jako mała dziewczynka dowiedziałam się, że człowiek ma tylko jedne życie. Bardzo mnie to wówczas zmartwiło. Sądzę, że później dla zrekompensowania tego stanu rzeczy starałam się przeżywać wszystko możliwie jak najintensywniej. 
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viaJulaHeart JulaHeart
palenieszkodzizdrowiu
17:33
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
palenieszkodzizdrowiu
17:31
1947 7cfd 500
Reposted fromsinned sinned viafreakish freakish

July 05 2015

palenieszkodzizdrowiu
16:41
5200 ceb4 500
Wiersze o moim psychiatrze 3
palenieszkodzizdrowiu
16:38
Żebyś nigdy nie straciła swojej wrażliwości i tego nietuzinkowego spojrzenia na pewne sprawy.
— najlepsza pani J.K
Reposted fromunmadebeds unmadebeds
palenieszkodzizdrowiu
16:16
Popatrz jak perfekcyjnie się niszczymy
Reposted fromunforgiving unforgiving viacryingangel cryingangel
palenieszkodzizdrowiu
16:16
Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki, Vithren.
Reposted fromlavendowy lavendowy viacryingangel cryingangel
palenieszkodzizdrowiu
16:10
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viawbrewzasadom wbrewzasadom
palenieszkodzizdrowiu
16:10
3739 9267 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawbrewzasadom wbrewzasadom
palenieszkodzizdrowiu
12:03
4411 c936
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
palenieszkodzizdrowiu
12:02
1838 041f
palenieszkodzizdrowiu
12:02
palenieszkodzizdrowiu
12:00
palenieszkodzizdrowiu
11:56
-Świat się wtedy Pani nie załamał?
-Załamał kompletnie. Ale człowiek trochę te ruiny przydepcze i ruszy dalej.
— Joanna Chmielewska w ,,W roli głównej''
Reposted fromaynis aynis vialexxie lexxie
11:56
palenieszkodzizdrowiu
11:53
7033 07b2 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaikari ikari
palenieszkodzizdrowiu
11:51

Jaka ona jest? - pyta ojciec.
- Co Ci będę mówił. Jest taka, że jeszcze nie zdąży wyjąć papierosa, a już się zjawia trzech facetów z ogniem.

— Jarosław Borszewicz - Mroki
Reposted fromoblivions oblivions viapimpmyheart pimpmyheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl